HIN A/S

business intelligence øger omsætningen via kpi´´´ er
udfordring

HIN A/S er en veletableret handelsvirksomhed med mere end 100 år på bagen. Virksomheden handler med elektroniske komponenter og afsætter til mange forskellige brancher og markeder. Den primære kilde til indtægt har traditionelt været salg og rådgivning til kunder. De seneste år har virksomheden været udfordret af et mere konkurrencebetonet marked og ikke mindst de mange webshops, som handler med lignende produkter.

Det er derfor blevet nødvendigt, at kende og følge omsætningen indenfor de områder, som forretningen er inddelt i.  Virksomheden ønskede et performance management set up, hvor man har mulighed for løbende at følge med i, hvilke parametre det er nødvendigt at skrue på, hvis man skal indfri sine mål.

proces

Med udgangspunkt i de strategiske overvejelser, som HIN havde udarbejdet, fik vi identificeret en række KPI’er, som ville være til stor gavn for såvel ledelse som medarbejdere at kunne følge løbende med i. Det har været vigtigt at sikre, at alle områdeansvarlige kan tilgå deres egen rapport og at ledelsen kan se udviklingen på et konsolideret niveau.

De største udfordringer ift. udviklingen af det nye set up var at sikre kompatibilitet mellem data fra forskellige systemer og sikre, at det ønskede teknologiskift blev implementeret.

resultater

HIN A/S har nu et fuldautomatisk KPI dashboard med Power BI rapporter for alle strategiske forretningsområder. Til at understøtte salgsindsatsen har man et fuldt overblik over såvel traditionelle salgskanaler salg samt e-commerce forretningen.

Rapporteringen for back office funktioner, som indkøb, lager og økonomi er sat i system og fokuseret. Med det overblik som disse rapporter giver ledelsen, har man forøget det informationsgrundlag, som man træffer beslutninger på.

Intelligent brug af datarapportering er godt for bundlinjen:

power bi dashboard


Med udgangspunkt i de strategiske overvejelser, som HIN havde identificeret, fik vi udarbejdet en række KPI’er, som ville være til stor gavn for såvel ledelse som medarbejdere at kunne følge løbende med i.

Skal vi også hjælpe dig?

Kontakt os