LAD OS FYLDE PÅ

Undervisning

Lær brugen af data

Foruden at hjælpe virksomheder med brug og udnyttelse af data, tilbyder vi også undervisning i form af kurser, workshops og webinarer. Vi har en inddragende tilgang til undervisningsforløbene, hvor vi med brug af øvelser og quizzer sørger for at holde aktivitetsniveauet højt for alle. Udover at vi har nogle standard-undervisningsforløb, så tilbyder vi også tilpassede undervisningsforløb. Så hvis du sidder med nogle særlige behov og ønsker til et undervisningsforløb, så tag endelig fat i os, så kan vi tage en snak om, hvordan vi bedst muligt får sikret dig læring på en interessant måde.

Vi tilbyder som udgangspunkt undervisningsforløb i vores lokaler i Aarhus – men har du et ønske om, at vi kommer forbi din virksomhed og lærer fra os, så finder vi en god løsning.

Vi tilbyder

 

WEBINAR – 45 minutter
Webinaret er for dig, der gerne vil have en hurtig introduktion til et emne. Herudover sikrer vi, at du får brugbar inspiration til hvordan du i din virksomhed, kan arbejde med at få mest mulig værdi ud af data.

KURSUS – 8 timer
Vil du gerne fordybe dig i et emne, og være i stand til efterfølgende at direkte gå i gang med at arbejde med databearbejdning, så er det et kursus, du skal vælge.

WORKSHOPS – 2,5 time
Er I en gruppe mennesker, som skal i gang med at arbejde med data i jeres virksomhed, så vil en god start på projektet være at tage en workshop, hvor I får inspiration til jeres forestående arbejde. 

WEBINAR 01

Strategisk brug af data

Få en grundlæggende forståelse for,
hvordan din organisation kan skabe værdi ved at bruge data på en intelligent måde.
På webinaret kommer vi omkring de
væsentligste områder, du bør forholde dig til, når det kommer til at skabe en datadrevet organisation.

Vi vil bruge konkrete eksempler fra den virkelige verden til at illustrere vigtigheden af at bruge data på en fornuftig måde.

Efter webinaret vil du have et rigtig godt udgangspunkt ift. at få igangsat arbejdet med at skabe en datadrevet organisation.

WEBINAR 02

En god datastruktur

Fundamentet for den datadrevne
organisation er en rettet datastruktur,
kombineret med god datakvalitet.
På webinaret vil vi gennemgå de centrale
elementer i at skabe datastrukturer og
datakvalitet, der kan understøtte din
organisation.

Vi kombinerer teoretisk viden med praktiske eksempler således du for et godt indblik i de grundlæggende emner.

Efter webinaret vil du have den nødvendige viden til at påbegynde arbejdet med din
organisations datafundament.

WEBINAR 03

Giv indsigt og inspirer med datavisualisering

For at få værdi fra din data, er det essentielt, at den kommunikeres i et letforståeligt og informativt format.

På webinar vil vi gennemgå de væsentligste redskaber, som du bør benytte når du visualiser din organisations data. Med udgangspunkt i teoretisk viden, understøttet af konkrete eksempler, giver vi dig den nødvendige viden og inspirere dig til at skabe visualiseringer så data kommer til at leve i din organisation.

Efter webinaret vil du have et godt udgangspunkt i forhold til at skabe datavisualiseringer der er letforståelige og informative.

WEBINAR 04

Identificer sammenhænge og mønstre i din data

Få de vigtigste analyseredskaber på plads, så du gennem dataanalyse kan skabe værdifuld viden for din organisation.

På webinaret vil vi vise dig, hvordan du ved hjælp af kvantitative & kvalitative metoder kan skabe kostbar indsigt i de vigtigste områder for netop for din organisation.

Vi kombinerer praktiske eksempler med teoretisk viden, så du får en grundlæggende forståelse af de væsentligste analyseredskaber. Efter webinaret vil du være i stand til at arbejde med dataanalyse i din organisation.

KOM LET I GANG

Brug for skræddersyet undervisning?

Så giv os et ring på 2346 0892.