DATADREVET INDSATS

Rapportering

Hvordan går det?

Det er et bredt spørgsmål, som kan være vanskeligt at svare kort på. Men i bund og grund sikrer en god rapportering, at du er i stand til at svare på det med et kort svar – men også er i stand til at argumentere for, hvorfor du eksempelvis mener, det går godt for forretningen i øjeblikket. 

Når vi udvikler rapporter til kunder, er det vigtigt, at man hurtigt og let, gerne via visuelle elementer, hurtigt kan pejle sig ind på sundhedstilstanden i virksomheden/afdelingen – og om tilstanden er i bedring eller under forværring. Derudover er det vigtigt, at der er en høj grad af informationsværdi i rapporten, således at man har gode forudsætninger for at ændre på virksomhedens eller afdelingens tilstand. En form for diagnosticerende information, kan man kalde det. Et element som gør det lettere at gå fra det overordnede niveau og ned i detaljen, hvor diagnosen ofte kan findes, er hvis man sikrer sig, at rapporteringen er interaktiv. Det skal forstås på den måde, at rapporteringen løbende tilpasser sig dit behov.

Værdiskabende rapporter

Vi har mange års erfaring med at udvikle og optimere rapporter, og vi har kendskab til en lang række værktøjer. Så hvad enten du ønsker din rapport i Power BI, Data Studio, XL Cubed, Excel eller et helt fjerde værktøj, så skal vi nok sikre dig en god rapportering.

Udover selve opbygningen af rapporter, har vi også en god forståelse for, hvordan I inkorporerer brug af rapporter bedst muligt i jeres beslutningsproces. Det er vigtigt, at der kommer et godt set up for brug af rapporterne, og at der evt. forekommer en form for uddannelse i brug af rapporterne. 

Kunne du tænke dig inspiration til, hvordan din virksomhed kan få opbygget nogle gode, værdiskabende rapporter? Så tag fat i os, så tager vi en uforpligtende snak om, hvordan I kan komme godt i gang med arbejdet    

INSPIRATION

Vil du vide mere?

Kunne du tænke dig at vide mere om, hvordan vi via et smart tidsregistrerings set up og medfølgende performancerapportering forbedrede produktiviteten i en rengøringsvirksomhed?
Så læs mere i nedenstående case.

DAHLGAARD CLEANING

TIDSREGISTRERING SKABER EFFEKTIVITET

Dalgaard Cleaning er en rengøringsvirksomhed, der har vækstet kraftigt de seneste år. Med denne vækst er fulgt et øget antal medarbejdere, hvorfor det for ledelsen var tidskrævende og vanskeligt at følge med i, hvorledes de forskellige medarbejdere performer, og om opgaverne bliver løst til tiden.