HeyMate

Systematik i data

Udfording

HeyMate besidder over 100 forskellige hjemmesider og mobile apps, hvilket generer en massiv mængde af brugbare data. HeyMates helt store udfordring bestod i en manglende systematik og overblik over data.

Det er essentielt for en virksomhed at have overblikket over data, idet kendskab til sin webtrafik og en analyserende til gang til denne, er nødvendig for at optimere sin forretning. Derfor kontaktede man Indicator som har en ekspertise mht. analyse og rapportering af data.

Proces

I henhold til at opnå det fornødne overblik over HeyMates aktiviteter, måtte der laves en række rapporter på HeyMates meget omfattende datagrundlag. Ved hjælp af brug af Power BI, fik Indicator opsat en række rapporter til kunden, hvori de løbende fik opdateringer omkring webtrafikken.

Undervejs i projektet gjorde Indicator en dyd ud af at processen var transparent, så HeyMate hele tiden kunne se, hvor langt vi var i systematiseringen af deres data. Det stod også klart, at HeyMate havde brug for dybdegående analyser af udvalgte forretningsområder, hvor der i særlig grad var brug for en systematik.

Resultat

Vi fik hurtigt i Indicator dannet os et overblik over HeyMates webtrafik, og leverede let overskuelige rapporteringer herpå. Dermed fik kunden et overblik over sit samlede forretningsområde, og havde mulighed for i de interaktive rapporteringer at fordybe sig i kausaliteten bag forskellige nøgletal.

Vores brug af intelligent rapportering gjorde det muligt proaktivt at give HeyMate viden om områder, som krævede en særlig indsats. Således kunne Heymate signifikant styrke kundegrundlaget og dermed indtjeningen.

Vi har et fremragende samarbejde med Indicator

Indicator er både hurtigere, billigere og er mere forretningsorienterede end nogen, jeg hidtil har arbejdet med. Vi har hurtigt fået et fuldt overblik over vores forretningsområder og Indicator har en stærk evne til proaktivt at synliggøre de KPI’er, som er vigtigst for HeyMate

Kenneth Andersen, Adm. direktør & Partner i Heymate
testaviva

Automatisering frigør ressourcer

TestaViva opretter mere end 100 fremtidsfuldmagter om ugen, hvilket betyder, at der bruges 70-100 timer alene på dette. TestaViva havde derfor et ønske om at automatisere opgaven, så medarbejdernes tid og energi kunne bruges på mere værdiskabende aktiviteter.

Dalgaard Cleaning

Tidsregistrering skaber effektivitet

Dalgaard Cleaning har oplevet en væsentlig produktivitetsforbedring efter udvikling af en app. Denne tidsregistreringen har været en katalysator for vidensdeling i virksomheden, og ledelsen har fået frigivet tid, som kan bruges på yderligere optimering af virksomheden.