Dalgaard Cleaning

Tidsregistrering skaber effektivitet

Udfording

Dalgaard Cleaning er en rengøringsvirksomhed, der har vækstet kraftigt de seneste år. Med denne vækst er fulgt et øget antal medarbejdere, hvorfor det for ledelsen var tidskrævende og vanskeligt at følge med i, hvorledes de forskellige medarbejdere performer, og om opgaverne bliver løst til tiden.

Vi tog en snak med ledelsen og blev enige om, at en tidsregistrerings-app med tilhørende drift- og performancerapportering kunne være en god løsning. Dermed ville ledelsen være i stand til hurtigere at danne sig et overblik, og man kunne bruge indsigterne i rapporteringen på at blive klogere på hvorledes man udnytter sine forskellige medarbejder-profiler bedst muligt.

Proces

Vi udviklede en tidsregistrerings-app fra bunden, således at såvel features i selve appen samt rapporteringen herpå var skræddersyet lige netop de behov, som man havde i Dalgaard Cleaning. Appen er nem og intuitiv at bruge, og medarbejderne bruger således et minimum af tid på at registrere opgaver heri.

Rapporteringen blev opdelt i to overordnede visninger. Vi udviklede en real time drift-rapportering, hvor ledelsen hele tiden kan følge med i, hvordan det går med at løse opgaver til tiden, og hvordan det ser ud ift. kapacitetsudnyttelse.

Herudover udviklede vi også en performance-rapportering, som er splittet i en intern og en ekstern visning. Den interne visning har fokus på hvor produktive de forskellige medarbejdere er på forskellige kategorier af opgaver. Hermed kan man spotte specialiserede medarbejdere, som er særlig produktive på bestemte opgaver, og som dermed kan videregive viden til de andre medarbejdere om deres arbejdsproces – og så kan man selvfølgelig udnytte komparative fordele i selve opgavefordelingen. Den eksterne visning er tilgængelig for kunderne, som kan se hvor høj en leveringsevne Dalgaard Cleaning har leveret på opgaverne.

Resultat

Dalgaard Cleaning har oplevet en væsentlig produktivitetsforbedring efter at appen og rapporteringen er taget i brug. Tidsregistreringen har været en katalysator for vidensdeling i virksomheden, og ledelsen har fået frigivet tid, som man kan bruge på yderligere optimering af virksomheden.

Overholdelse af opgaver til tiden  er ligeledes forbedret – hvilket kunderne naturligvis er glade for. Indicator er i dialog med ledelsen ift. hvordan såvel app som rapportering kan udbygges.  Det har været en fornøjelse at arbejde med en visionær rengøringsvirksomhed omkring et smart og intelligent ledelses set-up.

Vidste du, at...

Dalgaard Cleaning fik andel i SMV:digital-støttepuljen sidste år, og vi hjalp – med disse midler – virksomheden med at udvikle en tidsregistrerings-app samt tilhørende rapportering.

Det fik man følgende fordele ud af:

  • Langt bedre udnyttelse af ressourcer på baggrund af indsigter om produktivitet og kvalitet.
  • Mulighed for præcist at rapportere serviceniveauet til kunderne.
  • Et langt bedre operationelt overblik over opgaver og tildelte ressourcer.
  • Bedre vidensdeling på tværs af medarbejderstaben med udgangspunkt i performancerapportering.
Hin A/S

BI booster omsætningen

HIN A/S er en veletableret handelsvirksomhed med mere end 100 år på bagen. Virksomheden ønskede et performance management setup, hvor man har mulighed for løbende at følge med i, hvilke parametre det er nødvendigt at skrue på, hvis man skal indfri sine mål.

danske stenhuggerier

Data hjælper beslutningstagningen

Danske Stenhuggerier er Danmarks største leverandør af natursten. Opkøb af flere udenlandske virksomheder skabte et behov for at samle data fra flere ERP-systemer i én samlet datamodel med tilhørende automatiseret rapportering.