Hin a/s

Business intelligence booster omsætningen

Udfording

HIN A/S er en veletableret handelsvirksomhed med mere end 100 år på bagen. Virksomheden handler med elektroniske komponenter og afsætter til mange forskellige brancher og markeder. Den primære kilde til indtægt har traditionelt været salg og rådgivning til kunder. De seneste år har virksomheden været udfordret af et mere konkurrencebetonet marked og ikke mindst de mange webshops, som handler med lignende produkter.

Det er derfor blevet nødvendigt, at kende og følge omsætningen indenfor de områder, som forretningen er inddelt i.  Virksomheden ønskede et performance management set up, hvor man har mulighed for løbende at følge med i, hvilke parametre det er nødvendigt at skrue på, hvis man skal indfri sine mål.

Proces

Med udgangspunkt i de strategiske overvejelser, som HIN havde udarbejdet, fik vi identificeret en række KPI’er, som ville være til stor gavn for såvel ledelse som medarbejdere at kunne følge løbende med i. Det har været vigtigt at sikre, at alle områdeansvarlige kan tilgå deres egen rapport og at ledelsen kan se udviklingen på et konsolideret niveau.

De største udfordringer ift. udviklingen af det nye set up var at sikre kompatibilitet mellem data fra forskellige systemer og sikre, at det ønskede teknologiskift blev.

Resultat

HIN A/S har nu et fuldautomatisk KPI dashboard med Power BI rapporter for alle strategiske forretningsområder. Til at understøtte salgsindsatsen har man et fuldt overblik over såvel traditionelle salgskanalers salg samt e-commerce forretningen.

Rapporteringen for back office funktioner, som indkøb, lager og økonomi er sat i system og fokuseret. Med det overblik som disse rapporter giver ledelsen, har man forøget det informationsgrundlag, som man træffer beslutninger på.

Business intelligence booster omsætningen

Med udgangspunkt i de strategiske overvejelser, som HIN havde identificeret, fik vi udarbejdet en række KPI’er, som ville være til stor gavn for såvel ledelse som medarbejdere at kunne følge løbende med i.
Hin a/s

Andre cases

Testaviva

Automatisering frigør ressourcer

TestaViva opretter mere end 100 fremtidsfuldmagter om ugen, hvilket betyder, at der bruges 70-100 timer alene på dette. TestaViva havde derfor et ønske om at automatisere opgaven, så medarbejdernes tid og energi kunne bruges på mere værdiskabende aktiviteter.

hey:mate

Systematik i data

HeyMate besidder over 100 forskellige hjemmesider og mobile apps, hvilket generer en massiv mængde af brugbare data. HeyMates helt store udfordring bestod i en manglende systematik over deres data. Vores analyse og rapportering af data skabte overblikket.