Danske stenhuggerier

Data hjælper med beslutningstagningen

Udfording

Danske Stenhuggerier er Danmarks største leverandør af gravsten. Man har ekspanderet kraftigt de seneste år, og virksomheden er præget af store ambitioner. For at indfri disse ambitioner, er der et behov for at bruge data på en smart måde og få skabt gode rapporter, så de rette beslutninger kan træffes. Derudover har opkøb af flere udenlandske virksomheder skabt et behov for at samle data fra flere ERP-systemer i én samlet datamodel med tilhørende automatiseret rapportering.

Vi fik sammen med Danske Stenhuggerier kigget ned i ambitionerne og lavet en fælles prioritering og projektplan for, hvordan arbejdet skulle gribes an.

Proces

Vi fik skabt os et overblik over de forskellige datakilder og bundet disse sammen i relevante datamodeller, som de forskellige rapporteringer herefter skulle bygge på. Via tæt samarbejde fik vi defineret, hvilke relevante KPI’er som skulle med i de respektive rapporter. Der blev også skabt en fælles forståelse for, hvorledes man bedst skildrer udviklingen i KPI’erne, samt hvorledes man via supplerende målinger kan diagnosticere udviklingen i disse KPI’er.

Processen var præget af et godt og tæt samarbejde, og der var regelmæssige møder, hvor vi i fællesskab gennemgik de opsatte rapporter. På disse møder lagde vi vægt på at gennemgå de tekniske løsninger, således at vi sikrede, at Danske Stenhuggerier havde forståelse og viden om løsningen, således at de efterfølgende selv kan arbejde med den.

Resultat

Danske Stenhuggerier har fået et godt og solidt fundament for beslutninger. Således har de via rapporterne alle relevante data til rådighed, hvad enten det angår beslutninger på det overordnede niveau eller det er operationelle beslutninger, som skal træffes fra dag til dag.

Vores rapporteringsløsning er fuldautomatiseret med en inkrementel opdatering, så Danske Stenhuggeriers IT-infrastruktur belastes mindst muligt. Opdateringer af rapporter som tidligere tog flere dage og præget af manuelle indlæsninger er nu komplet automatiseret. Der har været tilfredshed med samarbejdet, og der er efterfølgende i fællesskab blevet skitseret nye projekter omkring brug og udnyttelse af data.

Vi har et fremragende samarbejde med Indicator

Indicator er både hurtigere, billigere og er mere forretningsorienterede end nogen, jeg hidtil har arbejdet med. Vi har hurtigt fået et fuldt overblik over vores forretningsområder og Indicator har en stærk evne til proaktivt at synliggøre de KPI’er, som er vigtigst for HeyMate

Kenneth Andersen, Adm. direktør & Partner i Heymate
albatros

Den stærke kunderelation

Albatros var interesserede i både at undersøge hvad der var vigtigt, i forhold til at sikre en høj kundetilfredshed, samt at undersøge hvorvidt en høj kundetilfredshed medfører øget loyalitet og større genkøbsrate. Vi hjalp med en indsigt i deres kunders konkrete behov og præferencer.

testaviva

Automatisering frigør ressourcer

TestaViva opretter mere end 100 fremtidsfuldmagter om ugen, hvilket betyder, at der bruges 70-100 timer alene på dette. TestaViva havde derfor et ønske om at automatisere opgaven, så medarbejdernes tid og energi kunne bruges på mere værdiskabende aktiviteter.