Come to the dark (data) side

Dark data artikel billede

Begå ikke samme fejl som Luke Skywalker, der afslog muligheden, da hans kære far anmodede ham om at gå over til ”the dark side”. Nuvel, Lukes afslag spillede naturligvis fint ind i filmens dramaturgiske opbygning, men det kunne da være sjovt, at se hvad den unge jedi-ridder kunne have drevet det til, hvis han havde fulgt den faderlige rådgivning. Måske han ville have fundet en hidtil uset styrke i det ukendte?

Ja indrømmet Star Wars referencerne var måske lidt søgte, men dark data er under alle omstændigheder et felt, hvor der kan hentes rigtig meget – selvom det for de fleste virksomheders tilfælde ikke er et fokusområde.

Dark data refererer til data som en organisation indsamler, behandler og gemmer, men som ikke bliver udnyttet. Det kan fx være tekst fra e-mails, chatbots eller SoMe, informationer ifm. Interaktion og transaktioner over mod kunder samt data omhandlende produkt-performance. Der kan være flere grunde til, at disse data ikke bliver udnyttet.:

Manglende bevidsthed: De rette mennesker er simpelthen ikke bevidste om det fulde omfang for dataopsamling, eller mangler viden om hvordan disse data kan udnyttes

Teknologiske udfordringer: Organisationens teknologiske infrastruktur kan være utilstrækkelig ift. at høste værdien af dark data. Der mangles måske værktøjer til håndtering af store datamængder eller avancerede analyseværktøjer

Manglende ressourcer: Analyse og udnyttelse af dark data kræver stor ekspertise og dedikerede ressourcer, hvis potentialet skal udnyttes

Datakvalitet & relevans: Dårlig datakvalitet eller uklare forbindelser herfra og til forretningsmæssige mål

Juridiske begrænsninger: GDPR-følsomme oplysninger kan sætte lovmæssige begrænsninger ift. viderebearbejdning af dark data

Der kan dog ligge en konkurrencemæssig fordel og vente på dig, hvis du er villig til at investere noget tid og økonomi i at bringe dark data frem i lyset:

Forbedret kundeindsigt

 • Dark data, såsom ustrukturerede data fra kundeserviceinteraktioner, feedback eller sociale medier, kan give organisationen en dybere forståelse af kundebehov, præferencer og tolerancetærskler.

 • Ved at analysere disse data kan virksomheder identificere mønstre og tendenser, der kan bruges til at tilpasse produkter, tjenester og kommunikation så der skabes en forbedret kundeoplevelse. Ligeledes vil man i langt højere grad kunne oversætte investeringer i kundetilfredshed til forretningsøkonomi

Optimering af drift og effektivitet

 • Dark data genereret af IoT, sensorer eller produktionsprocesser kan indeholde oplysninger om produktpræstationer, brugsmønstre eller potentielle forbedringsområder.

 • Ved at analysere disse data kan organisationer identificere områder, hvor processer kan optimeres, ressourceforbrug kan reduceres, og produktiviteten kan øges. Derudover vil man i langt højere grad kunne være proaktiv i sin support og være mere præcis i sin nudging ift. forbrugernes brug af produkter og services.

Proaktiv risikostyring

  • Dark data kan omfatte information om tidligere fejl, sikkerhedsbrud eller andre risici, der ikke er blevet analyseret.

  • Ved at udnytte dark data til risikoanalyse kan organisationer identificere potentielle trusler og implementere proaktive foranstaltninger for at minimere risici og beskytte deres forretning. Derudover vil man have langt bedre muligheder for at levere prædiktiv vedligeholdes af udstyr og systemer, ligesom kvalitetsmål for leverandører bedre vil kunne opsættes

Personlig markedsføring

  • Ustrukturerede dark data som f.eks. kundeinteraktioner, købshistorik og feedback kan bruges til at opbygge mere præcise kunde- og markedsprofiler samt optimere timing og demografisk differentiering af kampagner og kommunikation.

  • Virksomheder har bedre forudsætninger for at skabe præcise personaer og skarpt afgrænsede segmenter, så målrettede markedsføringskampagner og personaliseret kommunikationen bliver endnu skarpere. Det kan generere øget kundeengagement, tilfredshed og købsadfærd bliver i endnu højere grad stimuleret.

Innovation og produktudvikling

  • Dark data kan indeholde ideer, feedback og input fra medarbejdere, kunder eller andre interessenter, der ikke er blevet systematisk undersøgt.

  • Ved at analysere disse data kan organisationer identificere potentielle innovationer, nye produktfunktioner eller forretningsmuligheder, der kan styrke deres konkurrenceevne.

Jamen det lyder da egentlig meget spændende, det vil jeg gerne blive lidt klogere på, tænker du måske. I fald det er tilfældet, så tag fat i Indicator, og få en snak med en af vores eksperter. Vi har samlet set over 40 års erfaring med data, og vi kan med sikkerhed hjælpe dig med at indfri dit dark data potentiale.

May the (dark) force be with you!

DEL GERNE DETTE INDLÆG