Kundeindsigt

Kundeindsigt

Slip kunden fri fra dit regneark

Rapportering & data

Rapportering & data

Datadrevet vejviser

Kommunikation & formidling

Kommunikation & formidling

Giv dit produkt liv

Forretningsudvikling & strategi

Forretningsudvikling & strategi

Lad os smøre maskinen

KUNDEINDSIGT

Der er en parallel mellem det forhold, du som virksomhed forsøger at etablere til dine kunder, og så et almindeligt parforhold. Skal det blive et langvarigt og lykkeligt et af slagsen, så er det helt essentielt, at man fra start af har sikret sig, at der er et rigtig godt match mellem hinanden.

Gennem vores indsigter, frembragt af dybdegående analysearbejde, kan vi informere om de forskellige kundeprofilers præferencer. En virksomhed har mulighed for at forme produktet, kommunikationen og servicen på en måde, som ikke er mulig som privatperson; når du som jordbunden vestjyde har set dig lun på den kønne pige, der søger en eksotisk og flamboyant type, så er det lidt op ad bakke. Som virksomhed har du dog helt andre muligheder. Her kan du bedre tilpasse dig, så du appellerer til den kundegruppe, som du finder mest attraktiv.
For at kunne perfektionere denne tilpasning, kræver det, at du har præcis og brugbar information om kundens præferencer. Vi kombinerer statistiske metoder med teori indenfor sociologi og psykologi. På baggrund heraf kan vi komme med konkrete forslag om, hvordan du kan gøre dig så attraktiv som mulig ift. din målgruppe.

Vi ved alle, at det i højere grad er med hjertet end med hjernen, at man vælger en partner. Det samme er tilfældet for dine kunder. Derfor er det ikke tilstrækkeligt, at man analyserer kunderne i et regneark. I et excel-ark kan du ikke få indsigt omkring de kognitive belønningssystemer, som i bund og grund styrer menneskers adfærd. Ved at kombinere kvantitative data med indsigt omkring menneskelig ageren, kan du opnå en fordel ift. dine konkurrenter. Og på sigt kan dette gøre en rigtig stor forskel.

DATASTRUKTURER & RAPPORTERING

De fleste af os kender sikkert til, at man sidder i bilen på vej til en lokation, som man ikke har besøgt tidligere. Af en eller anden grund har man overladt kontrollen af rattet til sin bedre halvdel, og man begynder så småt at undre sig over, at vejskiltenes tekst er på polsk. Frustration, forvirring samt diskussion vil ofte ligge i umiddelbar forlængelse af en sådan situation. Denne uheldige oplevelse kunne være undgået, hvis man fra start af havde slået en GPS til.

Virksomheder har strategier for, hvorledes man bevæger sig fra et stadie til det næste. For at sikre, at man rent faktisk også ender, hvor man har planlagt at bevæge sig hen, har man brug for en databaseret vejviser, der kan gøre en opmærksom på, hvis man er ved at bevæge sig ned af den forkerte sidevej. Ved at få identificeret nøgleprocesser i virksomheden og opsætte målinger herpå, kan man i rapporteringer løbende følge med i, hvordan det går med at bevæge sig fra A til B. Rapporteringen kan man ligeledes bruge til at finde ud af, hvordan man kommer tilbage på hovedvejen, hvis man af en eller anden grund er kommet til at køre af ved den forkerte afkørsel.

Rapportering er virksomhedens GPS. Det er her, at alle lag i virksomheden kan følge hastigheden og med hvor stor nøjagtighed, man bevæger sig mod sit endemål.

KOMMUNIKATION & FORMIDLING

Nogle af os har måske oplevet, at man står i en situation, hvor man er kommet til at overtrække fælleskontoen med et større beløb, da man simpelthen bare ikke kunne lade være med at slå til, da den sindssygt dyre racercykel, man i lang tid har kastet lange blikke efter var på tilbud. Nu skal man så forklare sin bedre halvdel, at I på bankrådgiverens opfordring bliver nødt til at droppe den planlagte ferie til Mallorca.

I sådan en situation er god kommunikation altafgørende. Nu handler det ikke blot om, de ord der kommer ud af munden på dig, men også om hvordan du formidler budskabet, samt i hvilken sammenhæng du præsenterer det. Hvis man som mand fx tidligere har hørt konen snakke om, at man også burde træffe flere klimabevidste valg her i livet, er det helt sikkert noget man bør inddrage i den kommende kommunikation. Hvorfor udlede en masse CO2 via en flyrejse, når man kan blive herhjemme i skønne Danmark og iagttage det forfriskende danske regnvejr.

Vi kan hjælpe dig med at målrette kommunikation, så den er tilpasset netop den situation, du befinder dig i. Ligeledes sørger vi for at afstemme indhold og form med de præferencer og behov, som din modtager har. Vi har en analyserende tilgang til kommunikation, og vi har fokus på at inkorporere dit budskab i en god historiefortælling. Kunder vil gerne være en del af en god historie – lad os hjælpe dig med at konstruere samt formidle den.

FORRETNINGSUDVIKLING OG STRATEGI

Om det er i erhvervsmæssig sammenhæng, eller det er på den private front, så oplever vi løbende udfordringer, som stiller krav til vores omstillingsparathed. Der er nok mange, der kan relatere til, at der fx med børn medfølger krav og udfordringer, som ens parforhold ikke har været vant til at blive stillet overfor. Lige pludselig bliver man nødt til at kigge på, hvordan man effektiviserer sine ressourcer og tænke over, hvordan man hurtigt og effektivt får tilfredsstillet de behov som på en lettere uforståelig måde, ofte akkompagneret af gråd, sendes i din retning.

Lignende udfordringer bliver mange virksomheder konfronteret med. Hvordan effektiviserer man sin forretning, så man med de færrest mulige ressourcer får leveret en perfekt kombination af produkt og service til kunderne. Vi hjælper dig med at smøre maskinen, så processen henimod leverance af slutprodukt eller service, bliver så gnidningsfrit som muligt.

Vi er i stand til at binde det strategiske, taktiske samt det operationelle niveau sammen på en måde, så vi sikrer, at alle i virksomheden trækker i samme retning, og har øje for virksomhedens mål. Hvis vi går tilbage til børne-referencen, så svarer det til, at man som forældre er fuldstændig afstemt omkring hvad der er vigtigt, det være sig værdier og aktiviteter, ift. at give sit barn en god opvækst.

KAMPAGNE
PÅ VORES VÆKST-ACCELERATOR

MED VORES VÆKST-ACCELERATOR FÅR DU ET ANALYTISK INDBLIK I DIN VIRKSOMHEDS STYRKER OG SVAGHEDER, OG DU VIL HERMED VÆRE I STAND TIL AT UDNYTTE DINE RESSOURCER BEDST MULIGT.

KAMPAGNE LIGE NU: SPAR KR. 10.000,-

Læs mere

Kunderejsen

Kunderejsenkunderejsen