analyse

Skal du udnytte dit potentiale til fulde, kræver det, at du er bevidst om dine styrker og svagheder. Dertil har du brug for en konkret plan for hvorledes du kapitaliserer på dine styrker, samt hvordan du kan forbedre dine svage områder.

MED VORES VÆKST-ACCELERATOR får du et analytisk indblik i dette, og du vil dermed være i stand til at udnytte dine ressourcer bedst muligt, i forhold til at optimere din forretning.

1. TILSTEDEVÆRELSE

 

Vi ser på hvor synlig din virksomhed er på de sociale medier samt hvor stor en gennemslagskraft din kommunikation har og om kommunikationen er skræddersyet til dine målgrupper. Yderligere analyserer vi hvor godt din hjemmeside performer når det kommer til søgemaskiner og digital markedsføring, samt i hvor høj grad du lykkes med at lede trafik over på dine online platforme.

2. BESLUTNINGS-
GRUNDLAG

Hviler ledelsens beslutninger på et solidt informationsgrundlag? Det evaluerer vi ved bl.a. at se på hvilken data, der er tilgængelig, om det bliver udnyttet i forvejen og om det er muligt at øge mængden af data, der vil være gavnlig i at guide virksomheden i den rigtige retning. Får man bearbejdet data til rapporteringer, som er intuitive og er der en forståelse på tværs i virksomheden ift. hvorledes man processerer disse informationer.

3. RELATIONER

 

Det vigtigste aspekt i enhver sund forretning er sunde, gode relationer. Vi kigger på forholdet mellem din virksomhed og dine kunder. Der er en direkte sammenhæng mellem kundetilfredshed og loyalitet, og hvor godt en virksomhed udnytter sit indtjeningspotentiale. Vi undersøger også relationen mellem virksomheden og dens medarbejdere. Samlet set giver det os en indikation af potentialet for at opbygge varige relationer.

4. PROCESSER

Skarpe processer for arbejdsopgaver er et must, hvis du skal sikre høj produktivitet. Understøtter processerne en motiverende og innovativ arbejdsproces?. I alle virksomheder er der rutineprægede opgaver, som skal løses. Rutineopgaver har dog en tendens til at være demotiverende tidsrøvere, så vi kigger på, hvor strømlinede arbejdsprocesserne er, og om man har mulighed for at automatisere opgaver.

5. ØKONOMI

Vores fokus her er på de nøgne tal. Vi undersøger hvor høj den nuværende konverteringsrate er, hvor god profitmarginen er, hvor højt afkastet på investeringer er, og hvis virksomheden har sælgere, ser vi også på hvor godt de performer. Desuden ser vi på hvor indtjeningen kommer fra, om det eksempelvis er fra kernedrift eller anden drift, samt hvor diversificeret ens kundeportefølje er.

6. STRATEGI

Strategien er den røde tråd i alt det, som du gør i din virksomhed. Understøtter dit set up på de gennemgåede parametre den strategi, som du har lagt for virksomheden? Vi danner os et overblik over hvor det går godt, og hvor der er plads til optimering. Vi tager udgangspunkt i, hvad virksomheden selv ønsker at nå i mål med og om der er en sammenhæng mellem målet og vejen dertil. Med andre ord: Gør virksomheden egentligt det, som den siger den vil.

analyse
tilbud

* prisen er for virksomheder med en årlig omsætning under 5 millioner.

Hent brochure

Nysgerrig? Kontakt os. Vi giver kaffen.