Nyt samarbejde med Erhvervshus Nordjylland

Indicator   •   3. december 2019

rådgivning og kompetenceudvikling

Vi har netop kvalificeret os til at være tilknyttet konsulenthus på et længerevarigt sparrings- og rådgivningsforløb, som en del af programmet,
‘Vilje til Vækst’ af Erhvervshus Nordjylland.

Det betyder helt konkret, at vi kan hjælpe dig med at skærpe din virksomheds strategi, markedsføring, kommunikation, kundesegmenter, mm. Herudover kan du få dækket langt over halvdelen af udgifterne hertil af Erhvervshuset.

Hvorfor Indicator som sparringspartner?

Hos Indicator er vi et team af stærkt specialiserede profiler, der kan hjælpe din virksomhed med at udnytte sit potentiale til fulde. 

Som virksomhedsejer er det vigtigt at have viden og forståelse for, hvordan du bedst muligt udnytter og tilpasser din virksomhed til de muligheder, der er. Den viden er vi i stand til at videreformidle til dig på en letforståelig måde, så det du tager med dig ikke er kompliceret teori, men konkrete værktøjer som du kan arbejde med i hverdagen.

Vi formår at sætte os i dit sted, hvilket også betyder, at vi ikke hiver en standardskabelon ned over dit forløb. Derimod tilpasser vi forløbet ud fra den konkrete situation, som din virksomhed befinder sig i.

Rammen for forløbet

Opstartsmødet med os (og en Erhvervshus konsulent) vil indeholde en kortlægning og diskussion af jeres forretningsmæssige muligheder og udfordringer. 

Efterfølgende mødes vi 14 gange over 6-8 måneder til rådgivningssamtaler og kompetenceudviklende workshops. Fokusområderne spænder alt fra kompetenceafklaring og procesoptimering til personaleledelse og planlægning af certificeringer. Dog er vi som sagt alsidige og tilpasser områderne til netop din virksomheds situation.

Alt i alt vil du modtage 80 timers sparring og rådgivning (inkl. forberedelse) samt 60 timers kompetenceudvikling – f.eks. i form af undervisning, sparring, personprofiler osv.

Slutproduktet er … trommehvirvel … en grundig og gennemarbejdet vækstplan til din virksomhed, som ved forløbets afslutning også godkendes af Erhvervshus Nordjylland. Til afrundingsmødet præsenterer vi denne vækstplan og beskriver, hvilke aktiviteter i skal gennemføre fremadrettet for at realisere jeres vækstpotentiale og mål. 

Derudover gør vi også alt, vi kan, for at du får en masse ny viden og kompetencer med hjem der understøtter de nye initiativer.

rådgivningsforløb

Er du interesseret i forretningsmæssig sparring og kompetenceudvikling med Indicator? Skynd dig at kontakte os.

Kontakt os her.