KOMMUNIKATION I ØJENHØJDE

udfordring

Efter at have hjulpet KD med kommunikationen i valgkampen, indgik partiet en fast aftale med os. Det var naturligvis et udtryk for, at der havde været et godt og produktivt samarbejde, som man var overbeviste om, ville være fornuftigt at bygge videre på.

Kunden havde brug for hjælp og sparring til, hvorledes man fremadrettet i endnu højere grad kunne kommunikere stærkt og målrettet til vælgerne. Og hvem var de interessante vælgere? Med vores analytiske tilgang til opgaver, kunne vi spore os ind på de attraktive vælgersegmenter

proces

Vi fik etableret et set up omkring opsamling og udnyttelse af data, der kunne gøre os skarpe på de personaer, som vi ville målrette kommunikationen imod. Dermed kunne vi i langt højere grad målrette budskaberne til de forskellige vælgersegmenter.

Derefter fik vi sammen med KD etableret nogle strategiske rettesnore for den fremadrettede kommunikation. Man ønskede i høj grad at videreføre den energiske kommunikation, som vi havde hjulpet med at etablere i valgkampen.

resultater

Måden hvorpå man italesætter politikken såvel som det visuelle udtryk har fået en signifikant opgradering. Det har bl.a. medført, at vi har udviklet en helt ny hjemmeside til partiet, hvor man gør brug af gamification til at involvere den besøgende samt har et udtryk som er mere dynamisk og ungdommeligt end den tidligere hjemmeside.  Det medførte bl.a. en forbedring i afvisningsraten på 28% samt at den gennemsnitlige sessionsvarighed blev forøget med 166%.

Annoncerne har ligeledes fået en opkvalificering – her bliver budskaberne i høj grad leveret med et glimt i øjet. Også valgplakater og medlemsblad står skarpere, når det kommer til de signaler, som vi ønsker at udsende.

NY WEBSIDE

FØR

KDPower

Fundamentet for den kommunikative strategi er såvel kvalitativ som kvantitativ data. Denne analytiske tilgang til kommunikation er det der adskiller os fra mange af de andre aktører derude.

2030-plan

KDPower
KDPower

MEDLEMSBLAD

KDPower

FØR

KDPower

Vi vil nedbryde den afstand, som mange vælgere føler, der er til politikerne. Troværdig kommunikation i øjenhøjde og brug af et moderne og humoristisk udtryk er i den henseende vigtige pejlemærker

KOMMUNIKATION PÅ SOCIALE MEDIER

KDPower

FØR

KDPower

FORMANDENS LOGO

KDPower

TEGNESERIEHÆFTE

KDPower

Skal vi også hjælpe dig?

Kontakt os