Folketingsvalg KD

Folketingsvalg 2019

Udfording

KD ønskede kommunikativ rådgivning og hjælp til at føre en SoMe-valgkampagne i forbindelse med folketingsvalget 5. juni 2019. KD ønskede rådgivning og journalistisk bistand til en række fokusområder.

Partiets SoMe-content skulle opdateres og fordre til større engagement hos deres følgere, og der var behov for hjælp til at identificere mobile vælgergrupper. KD’s virtuelle udtryk skulle optimeres. Desuden skulle Indicator undervejs rådgive kandidaterne om, hvordan de bedst muligt udnyttede deres SoMe-platforme.

Proces

Det første led i processen var at bearbejde tilgængelig kvantitativ data samt opsætte tre fokusgrupper, så vi på et datadrevet grundlag kunne optimere KD’s kommunikation. Ved valgkampens begyndelse fik vi skabt den fornødne opmærksomhed omkring KD, hvilket resulterede i øget medieomtale godt hjulpet på vej af Isabella Arendts eminente optræden til den anden partilederdebat.

Den SoMe-content vi fik udviklet til KD, vakte også mediernes opmærksomhed, og den nye måde at kommunikere politik på blev bemærket i flere landsdækkende medier. Indicators ansvar voksede også undervejs i processen, med flere arbejdsopgaver bl.a. pressehåndtering.

Resultat

Vores SoMe-rådgivning sikrede KD 251% flere følgere på deres Facebookside, samt en forøgelse af Facebookbrugernes engagement på 2.115%, samt en forøgelse af Facebookopslagenes organisk rækkevidde på 1.272%. På Twitter fik KD 735% flere følgere og på Instagram fik de 777% flere følgere.

Denne fremgang er resultatet af vores analyse af kvantitative og kvalitative datakilder, der fastslog, at skulle partiet vinde vælgernes gunst, måtte det aktivt nedbryde fordommene omkring partiet, stå stærkt på deres børne- og familiepolitik, samt signalere god energi i valgkampen.

Vi udviklede bl.a. en tegneserie og ændrede iscenesættelsen af politikken, således fremstod KD nytænkende i valgkampen.

Strategien

Vores kommunikationsstrategi for KD var baseret på både kvalitativ og kvantitative data. Vores kvalitative data kom fra vores nøje sammensatte fokusgruppeinterviews.

Herudaf udarbejdede vi tre pejlemærker for KD’s kommunikationsstrategi; øjenhøjde, overskud, og nedbrydning af fordomme.

Folketingsvalg 2019 - KD case

Kommunikation i øjenhøjde

Respondenterne i fokusgruppeinterviewene pegede på at de savnede at den politiske kommunikation var i øjenhøjde med dem. Vi udviklede derfor tegneserien som politisk kommunikationsredskab.

Tegneseriens formål var at nedbryde komplekse politiske problemstillinger til klare budskaber, som skulle kunne afkodes inden for 10 sekunder.

Signalere overskud

Flere af respondenterne og den kvalitative data pegede på, at respondenterne var trætte af den politiske mudderkastning. I vores udarbejdelse af kommunikationsmateriale, holdt vi også derfor for øje, at KD blev på egen banehalvdel, og undlod at angribe sine politiske modstandere. KD skulle i stedet bruge tid på at forklare egne visioner og politik.

Nedbryde fordomme om partiet

Den største blokade for, at KD kunne nå ud til vælgerne med deres budskaber, var respondenternes fordomme om KD som særligt religiøst funderet, sammenholdt med, at respondenterne mente partiet ikke var fulgt med tiden.

Tegneserien og Isabella som frontfigur understøttede derfor den tiltrængte fornyelse, som vores data indikerede, måtte til for, at KD kunne få politisk gennemslagskraft.

… har skabt et stærkt tegneserieunivers med tagget #KDpower. Det er godt tænkt.

kommunikationsforum.dk