TestaViva

Data skaber bedre beslutninger

Udfording

Danske Stenhuggerier er Danmarks største leverandør af natursten. Man har ekspanderet kraftigt de seneste år, og virksomheden er præget af store ambitioner. For at indfri disse ambitioner, er der et behov for at bruge data på en smart måde og få skabt gode rapporter, så de rette beslutninger kan træffes. Derudover har opkøb af flere udenlandske virksomheder skabt et behov for at samle data fra flere ERP-systemer i én samlet datamodel med tilhørende automatiseret rapportering.

Vi fik sammen med Danske Stenhuggerier kigget ned i ambitionerne og lavet en fælles prioritering og projektplan for, hvordan arbejdet skulle gribes an.

Proces

Vi fik skabt os et overblik over de forskellige datakilder og bundet disse sammen i relevante datamodeller, som de forskellige rapporteringer herefter skulle bygge på. Via en workshop fik vi defineret, hvilke relevante KPI’er som skulle opsættes for de respektive rapporter. Der blev også skabt en fælles forståelse for hvorledes man bedst skildrer udviklingen i KPI’erne, samt hvorledes man via supplerende målinger kan diagnosticere udviklingen i disse KPI’er.

Processen var præget af et godt og tæt samarbejde, og der var regelmæssige møder, hvor vi i fællesskab gennemgik de opsatte rapporter. På disse møder lagde vi vægt på at gennemgå de tekniske løsninger, således at vi sikrede, at Danske Stenhuggerier havde forståelse og viden om løsningen, således at de efterfølgende selv kan arbejde med den.

Resultat

Danske Stenhuggerier har fået et godt og solidt fundament for beslutninger via deres nye Power BI-rapportering. Således har de via rapporterne alle relevante data til rådighed, hvad enten det angår beslutninger på det overordnede niveau eller det er operationelle beslutninger, som skal træffes fra dag til dag.

Vores rapporteringsløsning er fuldautomatiseret med en inkrementel opdatering, så Danske Stenhuggeriers IT-infrastruktur belastes mindst muligt. Der har været tilfredshed med samarbejdet, og der er efterfølgende i fællesskab blevet skitseret nye projekter omkring brug og udnyttelse af data.

Et fantastisk samarbejde med høj faglighed

Indicator var gode til løbende at justere som udfordringer opstod. God og præcis estimering, god kommunikation og skarp på deadlines. Kan varmt anbefales og jeg vil ikke tøve med at bruge Indicator igen.

Brian Martin Høj, Analysechef i Danske Stenhuggerier