AUTOMATISÉR DIN INDSATS

Automatisering & RPA

Hvorfor automatisering?

Har din organisation tidskrævende opgaver, som stjæler jeres tid, energi eller fokus? Så burde I overveje at automatisere nogle af jeres opgaver. Ved automatisering kan I frigøre tid og energi, således I kan fokusere på de opgaver, hvor evnerne kommer i spil.

Nye digitale automatiseringsværktøjer bliver hurtigt bedre. Dét gør det muligt – med kun begrænsede midler – at automatisere selv komplicerede opgaver. Derfor kan det nu – både for små, mellemstore og store virksomheder – give god mening at automatisere de opgaver, hvor det menneskeligt ikke giver værdi.

Værdien ved automatisering

Ved at automatisere dine processer vil jeres medarbejdere få frigjort energi, tid og fokus til andre opgaver, hvor deres kompetencer kan komme endnu bedre i spil.

 

Når en proces eller opgave kører automatisk vil den ofte både blive udført hurtigere samt være muligt at køre den døgnet rundt, da maskinerne hverken holder ferie eller sover. 

 

Når en medarbejder bliver frigjort fra repretative og typisk kedelige opgaver, vil de kunne fokusere på opgaver, som er mere komplekse og motiverende. Ydermere, vil automatisering af kerneprocesser reducere stress ved opgaver med skarp deadline, da disse nu udføres automatisk af jeres systemer.

 

Når en proces er automatiseret kan mængden af opgaver øges næsten til det uendelig. Dermed vil I kunne øge jeres forretning og mængden af opgaver uden at være afhængig af eksempelvis nye ansættelser og oplæring. 

 

Når en proces digitaliseres og automatiseres kan det sikres, at opgaven udføres på samme måde hver gang. Dette reducerer mængden af fejl betragteligt, og samtidig kan man lave validering i processen som ydermere kan reducere risikoen for fejl.

 

Sådan er det typiske automatiseringsprojekt

Ethvert automatiseringsprojekt vil tage udgangspunkt i jeres organisations behov. Typisk vil et projekt tage udgangspunkt i en specifik proces, som I ønsker at automatisere; eller have til formål at give jer en struktureret måde at identificere processer med potentiale, og herefter automatisere disse.

Når vi automatiserer en konkret proces starter vi altid med at lave en grundig afdækning af behovet sammen med jer. Herefter vil vi, sammen med jer, udarbejde en designløsning, som I skal godkende før vi går i gang med den videre udvikling. Slutteligt vil vi sammen med jer teste løsningen grundigt, så vi sikrer, at den rent faktisk løser jeres behov. Jeres grad af involvering i de forskellige delprocesser kan tilpasses jeres ønsker. 

Vi tror på, at arbejdsmetoder, processer og strukturer skal tilpasses den enkle organisation. Derfor har vi ikke en fast model, som vi implementerer. I stedet har vi en række delelementer, hvor vi, sammen med jer, vil sikre at de rette strukturer implementeres. Når projektet er færdigt, så har I en fast model for at:

  • Identificere processer med automatiseringspotentiale.
  • Vurdere kompleksiteten af at automatisere.
  • Udvikle, kvalitetssikre & teste jeres løsninger.
  • Servicering af de løsninger, I allerede har udviklet.
Automatisering og RPA

Hvad er RPA?

RPA er en forkortelse for Robotic Process Automation. Begrebet dækker over software, der er beregnet til automatisering af regelbaserede digitale processer. RPA-software automatiserer processer ved at udføre handlinger på computeren på samme måde, som et menneske vil gøre. Den kan således navigere skærm, åbne og lukke programmer, logge ind på hjemmesider, kopiere informationer og meget mere.

Udover at kunne udnytte den ‘normale’ brugerflade, som vi mennesker kan arbejde med, kan RPA-software ligeledes gå bag om brugerfladen og interagere med programmer gennem eksempelvis API’er. Dette gør RPA-software yderst fleksibelt, hvilket muliggør at automatisere forretningsprocesser med komplicerede logikker, der går på tværs af flere systemer.

Yderligt er RPA-software, som eksempelvis Microsoft Power Automate, et såkaldt low-code software. Dette betyder, at du som ikke-udvikler, relativt hurtigt, vil kunne lære at programmere dine egne automatiseringer og vedligeholde dine eksisterende RPA-løsninger. Hos Indicator oplærer vi jer altid i, hvordan I selv kan arbejde med RPA-softwaren.

VIDSTE DU?

At RPA-projekter er SMV-støtteberettiget?

Kunne du tænke dig inspiration til,
hvordan din virksomhed kan få støttemidler til dit RPA-projekt.
Så læs mere HER eller tag fat i
os på 2346 0892  eller kontakt@indicator.dk

TestaViva

AUTOMATISERING FRIGØR RESSOURCER

TestaViva opretter mere end 100 fremtidsfuldmagter om ugen, hvilket betyder, at der bruges 70-100 timer alene på dette. TestaViva havde derfor et ønske om at automatisere opgaven, så medarbejdernes tid og energi kunne bruges på mere værdiskabende aktiviteter.