At følge med tiden

Indicator   •   26. september 2019

flad jord

”Pas på ikke at sejle alt for langt ud på åbent hav – du kunne risikere at styrte ud over kanten!”

Dette er et velmenende råd fra tilhængere af foreningen Flat Earth Society. Som navnet indikerer, så tror denne gruppe mennesker, at jorden er flad. Hvert år mødes disse mennesker til en stor konference, hvor der ivrigt bliver diskuteret, hvordan alle os andre kan tage så gruelig fejl. Nu er det som udgangspunkt en god ting at være åben af sind og når alt kommer til alt, kan vi jo som Descartes kom frem til kun være sikre på vores egen eksistens. De fleste af os vil nu nok alligevel godt vove pelsen og argumentere for, at en verdensopfattelse hvor man tror, at jorden er flad, er en smule gammeldags.

Åbenhed ift. at ændre sit verdensbillede i takt med at man bliver præsenteret for ny information er en betydelig indikator for, hvor gode forudsætninger man som virksomhed har ift. at lykkes i det meget omskiftelige konkurrencemiljø, som de fleste virksomheder befinder sig i nu om dage. Hvis man kigger ned over listen af mest succesfulde virksomheder over de seneste år, så går det igen for alle disse virksomheder, at man på fornem vis har udnyttet de muligheder, som den teknologiske udvikling og de ændrede forbrugsvaner har bragt med sig. Skal man kapitalisere på dette, er det helt essentielt, at man kan agere hurtigt og effektivt i takt med at nye tendenser åbenbarer sig.

forandringsledelse

To tilgange til forandringer

Når det kommer til at justere sin forretning, kan man som udgangspunkt have to tilgange hertil. Man kan foretage justeringer løbende, simpelthen proaktivt inkorporere det som en fast del af virksomhedens kultur. Alternativt kan man have en reaktiv tilgang hertil, således at man justerer sin virksomhed i takt med, at man bliver præsenteret for helt ny information. Førstnævnte tilgang vil medføre regelmæssige ændringer i virksomheden, mens de vil forekomme sjældnere og mere uregelmæssig ved den anden tilgang. Undersøgelser har vist, at virksomheder der inkorporerer fornyelse af virksomheden proaktivt klarer sig bedre end virksomheder, hvor man har en reaktiv tilgang til dette.

Dette skyldes blandt andet at virksomheder, der har regelmæssige ændringer lærer fra de relativt hyppige ændringer og har fået inkorporeret agilitet og omstillingsparathed som en solid bestanddel af virksomhedens kultur. Dermed vil disse virksomheder hurtigere kunne implementere forandringer end virksomheder, hvor forandringer ikke er nær så hyppige eller regelmæssige. Virksomheder kan altså opnå en konkurrencemæssig fordel ved at implementere regelmæssige ændringer. Dog er det også vigtigt at have sig for øje, at perioder med stabilitet er en forudsætning for forankring af nødvendige processer og rutiner. Der eksisterer altså et ændrings-stabilitets paradoks, som stiller krav til virksomhedens ekvilibristiske talenter.

Har du brug for sparring ift. at finde den rette balance mellem fornyelse af din virksomhed og det at have nogle kendte rutiner og processer, så er du altid velkommen til at tage en uforpligtende snak med os.

Således kan vi sikre os, at du både følger med tiden og arbejder effektivt.

Kontakt os her.